Ympäristöön ja katuihin liittyvä asiointi

  • edellyttää vahvaa tunnistautumista. Lomakkeilla käytetään Suomi.fi tunnistuspalvelua.
  • Varaathan käyttämäsi tunnistusvälineet valmiiksi (mobiilivarmenne, verkkopankkitunnukset tai varmennekortti) lomakkeen täyttöä varten.
  • Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasäätelyä.

Ympäristö

Kaupungin ympäristönsuojelu tuottaa kunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvia palveluja.

Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja ilmoitukset

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöä kuormittaville toiminnoille luvan kunnan valvontajaostolta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
Maastoliikennelain 30 §:n, vesiliikennelain 21 §:n kilpailu tai harjoitus
Leirintäalueesta ilmoittaminen
Rakennuksen hävittäminen polttamalla
Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Lue lisää Luvat ja ilmoitukset

Kadut ja liikenne

Katujen ja teiden suunnittelulla, rakentamisella ylläpidolla luodaan toimiva viihtyisä elinympäristö.

Katutyöluvat

Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen työn suunniteltua aloitusta.

Katutyö- ja sijoitusluvat

Yksityisteiden verkkoasiointi

Yksityistieavustuksia voivat hakea kaikki Jämsän kaupungin alueella sijaitsevat tiekunnat.

Yksityistieavustushakemus
 

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot tie- ja katuverkko tietojärjestelmään

Siirry tästä yksityistietietojen ilmoittamiseen Väyläviraston Digiroadiin (vayla.fi/)