Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat jättää ideoitaan osallistuvaan budjetointiin ja äänestää ehdotusten joukosta ideoita toteutukseen.

Osallistu käynnissä olevaan budjetointikierrokseen >>>