eJämsä kuvake

Kuntalainen, tule mukaan kehittämään Jämsää

Onko mielessäsi jokin asia, mikä vaatisi Jämsän kaupungilta toimeen ryhtymistä?

Nyt on kuntalaisten aika laittaa ideatalkoot pystyyn, sillä Jämsässä on käynnistymässä osallistuvan budjetoinnin -prosessi (Osbu). Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Jämsän vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin määrärahasta päätetään talousarvion yhteydessä marras-joulukuussa 2021. 

Ideoiden kerääminen ja ideoiden kriteerit 15.11.-31.12.2021

Kuka tahansa (yksilö/yhteisö) voi ehdottaa idean sille, mihin osallistuvan budjetoinnin määrärahan voisi käyttää tai kohdentaa. Osallistuvassa budjetoinnissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tässä Jämsän kaupungin ehdotuksia, johon osallistuvan budjetoinnin avulla varoja voitaisiin myöntää

 • jonkun rajatun maantieteellisen alueen kehittämiseen, kuten kylä tai kaupunginosa
 • jonkun tehtäväkokonaisuuden määrärahojen käyttämiseen, kuten ulkoliikuntapaikkojen hoidon ja varustelun resursointi
 • jonkun kertaluonteisen hankkeen toteuttamiseen, kuten reitistöjen kehittämishankkeessa rakennettavista reiteistä päättämiseen

Näiden lisäksi idean tulee täyttää seuraavat kriteerit, jotta se voisi valikoitua äänestykseen ja toteutukseen:

 • Idea on suunniteltu voittoa tavoittelemattomaan, yhteishyödylliseen tarkoitukseen
 • Idea ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä
 • Idean toteuttaminen ei ylitä valtuuston hyväksymää osallistavan budjetoinnin määrärahaa
 • Idean toteuttaminen on kaupungin toimivallassa (ei kohdennettu esim. yksityiselle maa-alueelle)
 • Idean toteuttamiseen liittyvät luvat on kunnossa tai luvan myöntämisestä on myönteinen ennakkotieto viranomaiselta
 • Idea ei ole hyvien tapojen vastainen
 • Idea ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemän päätöksen vastainen
 • Idea ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai suunnitelmien tai strategian kanssa
 • Idea noudattaa Suomen lainsäädäntöä
 • Kyselyssä tulleita ideoita voidaan yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi (ennen äänestystä)
 • Idean toteuttaminen ei lisää kaupungin henkilöstö- tai käyttötalousmenojen kokonaismäärää

Idean voit jättää täältä

Ideoiden valmistelu äänestykseen 1.1.2022-28.2.2022

Ideoiden keräämisen jälkeen kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa osallistuvaan budjetointiin varatulla määrärahalla.

Ideoiden äänestäminen 1.3.-30.3.2022

Kaikki Jämsäläiset voivat äänestää haluamaansa ehdotusta Jämsän kaupungin nettisivujen kautta.

Ideoiden toteutus 1.4.-31.12.2022

Eniten ääniä saanut idea tai ideat toteutetaan määrärahojen puitteissa vuoden 2022 loppuun mennessä. Ideoiden toteutusprosessia voi seurata Jämsän kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Lisätiedot:
Katja Lahtinen
Suunnittelija
puh. 040 728 5656
katja.lahtinen@jamsa.fi