eJämsä kuvake

Alla olevassa listassa ovat osallistuvan budjetoinnin jatkoon päässeet ideat.
Eniten ääniä saaneet ehdotukset:

Ehdotuksen teema:
Pyöräilyn edistäminen

Ehdotuksen yhteenveto:
Jämsänkosken Ilvekseen pyöräilyjaoksen CC Ilveksen idea koskee alamäkipainotteisen maastopyöräilyreitin rakentamisen osarahoitusta. Reitin rakentaisi CC Ilves ja reitti sijoittuisi mahdollisesti Pohjois-Himokseen. Myös muita alueita tutkitaan.

Päätosperustelut:
Idea on osallistuvan budjetoinnin teeman mukainen hanke: pyöräilyn edistäminen. CC Ilves on toteuttamassa hanketta ja ehdottaa osbu-rahaa osarahoitukseksi maastopyöräreitille. Reitin rakentaminen ei synnytä kaupungille pysyviä kustannuksia. Hanke on kannatettava myös matkailun kehittämisen näkökulmasta.

Ehdotuksen kuvaus:
Olemme pyöräilyseura CC Ilveksen toimesta suunnitelleet Himokselle alamäkivoittoisten maastopyöräilyratojen rakentamista. Ajatuksena olisi toteuttaa kaikille harrastajille ilman pääsymaksua avoin sekä turvallinen harrastusympäristö alamäkipainotteisen maastopyöräilyn harrastamiseen Himoksen rinteiden vierustoilla. Maastopyöräilyn suosio on kovassa kasvussa ja hankkeesta hyötyisi suoraan myös paikallinen matkailuelinkeino. Ohessa liitteenä olevan alustavan suunnitelman mukaisesti hanke sijoittuisi Pohjois-Himokselle. Alueen maanomistajan on Hiihtokeskus Himosvuori Oy jonka kanssa ajatuksesta on käyty jo vuoropuhelua sekä idea on esitelty heille yhteisessä palaverissa. Ajatus hankkeesta ja sen sijoittuminen Pohjois-Himokselle on saanut maanomistajalta positiivisen suhtautumisen. Maankäyttöoikeudet on parhaillaan laadinnassa, mutta hankkeelta puuttuu vielä riittävä rahoitus sen toteuttamiseksi.

Ehdotuksen teema:
Kävelyn edistäminen

Ehdotuksen yhteenveto:
Länkipohjan satamassa on Oinasojan yli menevä puusilta, joka on Längelmäen kunnan aikanaan rakentama ja nykyisellään kapea ja huonokuntoinen. Kuntalaisen tekemän ehdotuksen mukaisesti silta korjattaisiin kevyelle liikenteelle sopivaksi. Idea toteutettaisiin yhdessä yhdessä Länkipohjan yhdistysten kanssa.

Päätosperustelut:
Länkipohjan satamassa on Oinasojan yli menevä puusilta, joka on Längelmäen kunnan aikanaan rakentama ja nykyisellään kapea ja huonokuntoinen. Sillan korjaaminen kevyelle liikenteelle soveltuvaksi, lisäisi sataman käyttöä.

Ehdotuksen kuvaus:
Länkipohjan satamassa on Oinasojan yli menevä puusilta, joka on Längelmäen kunnan aikanaan rakentama. Oinasojan ympäristössä on käynnissä useita hankkeita: vesi-Infran ( Jämsän Vesi) Paikallisen jakokunnan selvityksessä on ennallistaa Oinasoja takaisin lohien elinympäristöksi ja kaupungin projekti sataman kunnostamiseksi. Näihin edellä lueteltuihin hankkeisiin ja tämän vuoden OSBU-teemaan sopisi Oinasojan sillan uusiminen. Nykyinen silta on kapea ja huonokuntoinen, eikä kovin edustavan näköinen. Tämän hankkeen tarkoitus olisi saada uusi silta, joka palvelisi lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä, turisteja ja ennen kaikkea mahdollistaisi läheisen palvelutalon asukkaiden ulkoiluttamisen turvallisesti sataman alueella ja kuitenkin lähellä palvelutaloa. Nyt ajateltu idea olisi mahdollista tehdä yhdessä Länkipohjan yhdistysten kanssa siten, että yhdistykset antaisivat työpanoksen ja materiaalikulut tulisivat OSBU:n kautta.

Ehdotuksen teema:
Kävelyn edistäminen

Ehdotuksen yhteenveto:
Kuntalaisen jättämä idea koski Huhdanvuoren pururadan kunnostamista. Huhdanvuoren pururadan kunnostus edellyttää kunnostussuunnitelman laatimista. ennen kunnostustoimenpiteiden toteuttamista. Osbu-äänestykseen etenee Huhdanvuoren pururadan kunnostussuunnitelman laadintatyö.

Päätosperustelut:
Huhdanvuoren pururadan kunnostus edellyttää kunnostussuunnitelman laatimista. ennen kunnostustoimenpiteiden tekemistä.

Ehdotuksen kuvaus:
Huhdanvuoren pururata on hieno lenkkeilyalue. Valitettavasti vuosien saatossa pururata on päässyt huonoon kuntoon. Radalle on ajettu paikka paikoin paksu kerros hienoa hiekkaa, jossa on vaikea kävellä ja juosta. Lisäksi pururadalla kasvaa kesäisin pitkää heinää, jolloin rata kapenee pieneksi poluksi. Ehdotan pururadan kunnostamista tuomalla radan leveydeltä purua. Uskoisin, että purun levittämiseen saisi jämsänkoskelaisia avuksi.

Ehdotuksen teema:
Kävelyn edistäminen

Ehdotuksen yhteenveto:
Kuntalaisen esittämässä ideassa jokirantaan toteutettaisiin piknik-pöytäryhmiä. Satamapuistoon on tulossa pöytäryhmä kunnan perusrahoituksella. Osbu-äänestykseen etenee yksi piknik-pöytäryhmä Talvialan sataman läheisyyteen. Kalusteiden tulee olla laadukkaita, turvallisia, kestäviä ja esteettömiä, mistä seuraa, että kauppojen kevyet, edulliset pöytäryhmät eivät sovi tarkoitukseen.

Päätosperustelut:
Idea etenee jatkoon. Satamapuistoon tulossa pöytäryhmä kunnan perusrahoituksella. Äänestykseen Talvialan sataman läheisyyteen yksi samanlainen pöytäryhmä. Seis esteetön pöytäryhmä.

Ehdotuksen kuvaus:
Pari piknik-pöytäryhmää joenrantaan. Retkeilijät voisivat syödä eväitään tai vaikkapa teik away-kahvit ja vanhusten kanssa voisi tehdä pieniä eväsretkiä . Yksi pöytäryhmä voisi olla jossain Apteekkarin yrttitarhan lähettyvillä ja toinen esim Siltakadun sillan lähellä.