Kunnan tietosuojaa ja tiedonhallintaa ohjaa keskeisesti laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki sekä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, arkistolaki ja kuntalaki (90 §).

Tiedonhallinta

Jämsän kaupunki on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintalain tavoite on edistää sähköistä tiedonhallintaa, lisätä yhteen toimivuutta, selkeyttää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä yhtenäistää tietoturvallisuussäädäntöä. Lain tarkoitus on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi.

Lue lisää Jämsän kaupungin tietosuojasta tästä linkistä Tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteiden yhteystiedot.
Lue lisää tietosuojalaista tästä linkistä Tietosuojalaki (finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050).
Lue lisää tästä linkistä Suomi.fi -tunnistuksesta (suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tunnistus).

Tietosuoja, tietoturva ja tiedonhallinta

  • Asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Lomakkeella käytetään Suomi.fi tunnistuspalvelua.
  • Varaathan käyttämäsi tunnistusvälineet valmiiksi (mobiilivarmenne, verkkopankkitunnukset tai varmennekortti) lomakkeen täyttöä varten.
  • Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasäätelyä.